Popely a popílky v dopravních stavbách

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy popelů a popílků, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Popely a popílky, které je možné dále využívat v dopravních stavbách, vznikají jako vedlejší energetický produkt. Popílky se již řadu let běžně používají například při výrobě cementu. Rozlišujeme několik druhů popílků, každý tento druh s sebou nese problémy spojené s využitím ve stavebních výrobcích. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi vysokoteplotních křemičitých popílků. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí dopravních staveb.

SpecifikaceÚletový popílek – z vysokoteplotního způsobu spalování
Využití Náhrada / výroba cementu Kamenivo / filer do betonu Asfaltové směsi Zemní těleso Přechodové oblasti mostů Konstrukční vrstvy vozovek Aktivní zóna
Možné problémy spojené s recyklacíNesplnění základních požadovaných technických parametrů nutných pro další využití Nutné posoudit ekologickou vhodnost Musí splňovat ekologická kritéria, tj. kvalitu výluhu a hmotnostní aktivitu Ra226 Při skladování ve vlhku může ztratit pucolánové vlastnosti Velký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
BetonBetonProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 15743+A11) ČSN EN 413-11)
Hydraulická silniční pojivaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11) ČSN EN 13282-21) ČSN EN 13282-31) ČSN EN 132864) ČSN EN 14227-34) ČSN EN 14227-44)
Stavba vozovekKamenivo zpevněné popílkovou suspenzíProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN 73 6127-43) ČSN 73 6124-13)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikaceFluidní popílek – tuhé zbytky fluidního spalování uhlí
Využití Náhrada / výroba cementu Kamenivo / filer do betonu Asfaltové výrobky Násyp
Možné problémy spojené s recyklacíVelký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
BetonBetonProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 15743+A11) ČSN EN 413-11)
Hydraulická silniční pojivaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11) ČSN EN 13282-21) ČSN EN 13282-31) ČSN EN 132864) ČSN EN 14227-34) ČSN EN 14227-44)
Stavba vozovekKamenivo zpevněné popílkovou suspenzíProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN 73 6127-43) ČSN 73 6124-13)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikacePopílkový stabilizát (PSt) – produkt z fluidního spalování, tj. zvlhčená směs popílku z filtrů a případně ložového popela
Využití Zemní těleso Přechodové oblasti mostů Konstrukční vrstvy vozovek Aktivní zóna
Možné problémy spojené s recyklacíZajištění bezpečnosti za podmínek trvale stabilního zemního tělesa Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků Zajištění ochrany životního prostředí při stavebních pracích
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy