Popely a popílky

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy popelů a popílků, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Popely a popílky, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, vznikají jako vedlejší energetický produkt. Popílky se již řadu let běžně používají například při výrobě cementu. Rozlišujeme několik druhů popílků, každý takový druh s sebou nese potenciální problémy či omezení spojené s využitím ve stavebních výrobcích. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi vysokoteplotních křemičitých popílků. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceÚletový popílek – z vysokoteplotního způsobu spalování
Využití Náhrada / výroba cementu Kamenivo / filer do betonu Výroba pórobetonu Cihlářská výroba Umělé kamenivo Minerální vlákna
Možné problémy spojené s recyklacíNesplnění základních požadovaných technických parametrů nutných pro další využití Při skladování ve vlhku může ztratit pucolánové vlastnosti Velký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
Umělý kámenDesky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152861) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152851) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
BetonBetonProhlášení o shodě, NV č. 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2+A11) ČSN EN 15037-3+A11) ČSN EN 15037-4+A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581)
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCement Hydraulické silniční pojivoProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 413-11) ČSN EN 13282-11)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2 +A11) ČSN EN 15037-3 +A11) ČSN EN 15037-4 +A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581) ČSN 72 2072–54)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky)Pálené zdicí prvkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-1+A11) ČSN 72 2072–54)
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3  a  4 ČSN EN 13162+A11 )
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikaceFluidní popílek – tuhé zbytky fluidního spalování uhlí
Využití Výroba maltovin Výroba pórobetonu Cihlářská výroba Umělé kamenivo Náhrada / výroba cementu Výroba alternativních hydraulických pojiv Minerální vlákna
Možné problémy spojené s recyklacíVelký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů V některých případech hrozí bobtnání při zvýšeném obsahu volného vápna
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
Umělý kámenDesky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152861) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152851) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2+A11) ČSN EN 15037-3+A11) ČSN EN 15037-4+A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581)
CementCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 413-11)
Hydraulické silniční pojivoHydraulické silniční pojivoProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2 +A11) ČSN EN 15037-3 +A11) ČSN EN 15037-4 +A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581) ČSN 72 2072–54)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky)Pálené zdicí prvkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-1+A11) ČSN 72 2072–54)
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3  a  4 ČSN EN 13162+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy