Strusky v dopravních stavbách

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy strusek, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Strusky, které je možné dále využívat v dopravních stavbách, vznikají jako vedlejší produkt termických a spalovacích procesů či při výrobě oceli. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotních strusek, granulovaných (skelných) ocelářských strusek. Každý původ s sebou nese problémy spojené s využitím ve stavebních výrobcích, které jsou většinou spojeny s hrozbou rozpadu strusky. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí dopravních staveb.

SpecifikaceStruskové kamenivo – drcení a třídění krystalické strusky
VyužitíNásypy, podsypy, zásypy Nestmelené podkladní vrstvy pro pozemní komunikace a ostatní dopravní plochy Terénní úpravy Ochranné a podkladní vrstvy vozovek Asfaltové směsi Kamenivo do betonů nebo hydraulicky stmelených směsí
Možné problémy spojené s recyklacíHrozí rozpad strusky – zvětšení objemu při kontaktu s vodou
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání se struskou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., kde jsou upraveny podmínky a kritéria pro využívání strusky k zasypávání.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikaceProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +, 4ČSN EN 13242 +A11) ČSN EN 130551) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1097-14) ČSN EN 1097-24) ČSN EN 132854) TP 1384)
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch;Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +, 4ČSN EN 130431)
Kámen pro vodní stavbyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +, 4ČSN EN 13383-11) ČSN EN 13383-24)
Kamenivo pro kolejové ložeProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +, 4 ČSN EN 134501)
Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace;Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +, 4 ČSN EN 13055-21)*) ČSN EN 130552)
BetonBetonProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-1 3)
Cementobetonové krytyCementobetonové krytyProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN EN 13877-1 3)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikaceGranulovaná struska – vysokopecní struska vznikající prudkým zchlazením proudem vody
VyužitíMletá granulovaná struska se využívá při výrobě cementu nebo silničních hydraulických pojiv
Možné problémy spojené s recyklacíRozpad strusky je velice pomalý proces
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání se struskou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., kde jsou upraveny podmínky a kritéria pro využívání strusky k zasypávání.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 15743+A11) ČSN EN 413-11)
Hydraulická silniční pojivaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11) ČSN EN 13282-24) ČSN EN 13282-34) ČSN EN 132864) ČSN EN 14227-24) ČSN EN 13286-444)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy