Strusky

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy strusek, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Strusky, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, vznikají jako vedlejší produkt termických a spalovacích procesů či při výrobě oceli. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotních strusek, granulovaných (skelných) ocelářských strusek. Každý původ s sebou nese problémy spojené s využitím ve stavebních výrobcích, které jsou většinou spojeny s hrozbou rozpadu strusky. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceStruskové kamenivo – drcení a třídění krystalické strusky
Využití Náhrada přírodního kameniva
Možné problémy spojené s recyklacíV případě některých typů strusek hrozí rozpad – zvětšení objemu při kontaktu s vodou
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání se struskou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., kde jsou upraveny podmínky a kritéria pro využívání strusky k zasypávání.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 130552) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44)
Umělý kámenDesky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152861) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152851) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
BetonBetonProhlášení o shodě, NV č. 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A22) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2+A11) ČSN EN 15037-3+A11) ČSN EN 15037-4+A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky)Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivemProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-3+A11)
Zdicí prvky z umělého kameneProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-5+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikaceMletá granulovaná struska – vysokopecní struska vznikající prudkým zchlazením proudem vody
VyužitíVyužití při výrobě cementu nebo jako aktivní příměs do betonů
Možné problémy spojené s recyklacíRozpad strusky je velice pomalý proces
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č.  541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání se struskou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., kde jsou upraveny podmínky a kritéria pro využívání strusky k zasypávání.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 15743+A11) ČSN EN 413-11)
Hydraulické silniční pojivoHydraulické silniční pojivoProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
SpecifikaceStruska/škvára – tuhé zbytky ze spalování pevných paliv
Využití Využití jako ostřivo v cihlářské výrobě.
Možné problémy spojené s recyklacíRůznorodé složení způsobené rozdílným složením spalovaných materiálů.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání se struskou jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., kde jsou upraveny podmínky a kritéria pro využívání strusky k zasypávání.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky)Pálené zdicí prvkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-1+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování