Výplně stavebních otvorů

V následujících tabulkách je specifikováno využití materiálů pocházejících z výplní stavebních otvorů. Z pravidla se jedná o okenní a dveřní rámy a výplně. Rámy mohou být plastové, dřevěné a kovové. Plastové rámy mohou být při dekonstrukci zpracovány na vstupní surovinu pro výrobu nových plastových rámů. Možné způsoby pracování dřeva jsou při výrobě desek na bázi dřeva, jako jsou dřevotřískové nebo dřevovláknité desky. Kovové rámy jsou při dekonstrukci zpracovány na vstupní surovinu pro výrobu nových kovových stavebních výrobků. Výplně jsou tvořeny plochým sklem, které je opakovaně recyklovatelné a tudíž může být v případě dekonstrukce znovu zpracováno jako vstupní surovina pro výrobu nového plochého skla.

Stavební výrobky pro otvorové výplně, na které se nevztahuje ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn a shoda se posuzuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. se při posuzování shody postupuje dle Technických návodů.

Specifikace Plastové okenní profily a dveře z neměkčeného PVC
Možné problémy spojené s recyklací Komplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů, které se v plastových oknech vyskytují.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Okenní a dveřní profily Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří Prohlášení o shodě ČSN EN 12608-12)

 

Specifikace Dřevo  z výplní otvorů (dřevěná okna, dveře)
Možné problémy spojené s recyklací Komplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů, které se ve výplních otvorů vyskytují.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Desky na bázi dřeva Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,2+,3 a 4 ČSN EN 13986 +A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování

 

Specifikace Kovové okenní profily a dveře
Možné problémy spojené s recyklací Komplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů, které se ve výplních otvorů vyskytují.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Konstrukční kovové výrobky a doplňky Hliník a slitiny hliníku – Stavební výrobky pro stavby Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 150881)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování

 

Specifikace Ploché sklo
Možné problémy spojené s recyklací Komplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů, které se ve výplních otvorů vyskytují.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a legislativní předpisy
Výrobky z plochého skla, profilovaného skla a skleněných tvárnic Izolační sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 1279-5 + A21)
Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 144491)
Sklo s povlakem Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 1096-4 1)
Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 12150-2 1)
Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 12337-21)
Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 13024-21)
Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 14178-21)
Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 14321-21)
Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenato-křemičité bezpečnostní sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 14179-21)
Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 15681-21)
Prohřívané tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 15682-21)
Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 15683-21)
  Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 1863-2
Zvláštní základní výrobky – Borosilikátová skla Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 1748-1-2
Zvláštní základní výrobky – Sklokeramika Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 1748-2-2
Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 572-9
Skleněné tvárnice a skleněné dlaždice Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4 ČSN EN 1051-2
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování