Cihly, zdicí prvky, keramické obklady a sanitární keramika

V následující tabulce jsou specifikovány původní materiály, které pochází ze převážně ze zděných konstrukcí, které často obsahují části keramických obkladů a sanitární keramiky. Jde především o směs keramických zdicích prvků, zdicích prvků z pórobetonu, ale může obsahovat i keramické obklady, maltu, omítku, sanitární keramiku a další. Recyklovaný materiál vznikající z této směsi, má v případě, že neobsahuje nežádoucí škodlivé látky nebo nežádoucí materiály, několik způsobů využití. V případě znečištění nežádoucími materiály dochází k downcyclingu a tento materiál je využíván například jako stabilizace skládek komunálního odpadu.

Specifikace Zděné konstrukce – směs materiálů běžně se vyskytujících ve zděných konstrukcích.
Možné problémy spojené s recyklací Mohou obsahovat nežádoucí látky a materiály, které se do recyklátu dostanou nesprávným postupem demolice a které negativně ovlivňují vlastnosti výstupního materiálu.
Produktová řada Výrobek Hodnotící systém Technické normy a právní dokumenty
Kamenivo Kamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí.  Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky) Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 771-3+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování