Kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb

V následující tabulce je specifikováno původní kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb, ze kterého recyklací může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Recyklované kamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb lze dále využívat v dopravních nebo vodohospodářských stavbách. Každý tento původ s sebou nese problémy spojené s recyklací a následným využitím ve stavebních výrobcích.

SpecifikaceKamenivo z konstrukčních vrstev dopravních staveb
Možné problémy spojené srecyklacíRiziko zvýšeného výskytu jemných částic (zahliněný materiál)Riziko kontaminace úkapy ropných látek především v případě železničního svršku
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a právní dokumenty
KamenivoKamenivo pro násypy a obsypy inženýrských sítí. Vyhláška č. 294/2005 Sb.
Kamenivo pro použití s požadavky na  vysokou bezpečnostKamenivo pro vodní stavbyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13383-11)ČSN EN 13383-23)
Kamenivo pro kolejové ložeProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 130431)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy
3) Hlavní podpůrné normy