Kompozitní obaly

V následující tabulce jsou specifikovány materiály na bázi kompozitních obalů. Recyklované kompozitní obaly použitelné do stavebních výrobků pochází z vytříděného komunálního odpadu. V tabulce jsou dále ukázány možné způsoby využití recyklovaných kompozitních obalů, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceKompozitní obaly z komunálního odpadu
VyužitíVýroba desek
Možné problémy spojené s recyklacíMohou obsahovat nebezpečné látky
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
Desky vyrobené z recyklovaných nápojových kartonů pro použití ve stavebnictvíDesky z recyklovaných nápojových kartonů.Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 3EAD 210138-00-05042)
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování ke dni 30.9.2021