Konstrukční kovové stavební díly

V následující tabulce je specifikováno využití materiálů pocházejících z konstrukčních kovových stavebních dílů. Z pravidla se jedná o konstrukční kovové prvky, kovové profily, betonářská výztuž, spojovací prostředky a další. Při dostatečném oddělení kovů ze stavebního a demoličního odpadu začíná jejich recyklace ve sběrných surovinách, kde jsou tříděny na stanovené materiály. Některé materiály je možné rovnou používat jako vstupní surovinu v hutním průmyslu. Ostatní materiály procházejí dalším tříděním u specializovaných firem tak, aby jejich využití bylo co nejefektivnější.

SpecifikaceKonstrukční kovové stavební díly
Možné problémy spojené srecyklacíKomplikací může být nedostatečné oddělení jednotlivých materiálů. V případě různorodých slitin, je třeba dbát na jejich oddělení.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Konstrukční kovové výrobky a doplňkyHliník a slitiny hliníku – Stavební výrobky pro stavbyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 150881)
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 100251)
Korozivzdorné oceliProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 10088-41)ČSN EN 10088-51)
Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných konstrukčních ocelíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 10210-11)
Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studenaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 10219-11)
Ocelové odlitky pro stavebnictvíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 103401)
Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictvíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 103431)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 1090-1+A11)
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínáníProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 14399-11)
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spojeProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 15048-12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Neharmonizované evropské výrobkové normy

Stavební výrobky pro kovové konstrukce (konstrukční kovové průřezy/profily za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých tvarů (04_01), konstrukční kovové stavební díly (04_02), konstrukční spojovací prostředky (04_04)) a betonářská výztuž (01_02), na které se nevztahuje ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění pozdějších změn a shoda se posuzuje podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. se při posuzování shody postupuje dle Technických návodů.