Plasty

V následujících tabulkách jsou specifikovány druhy plastů, které je možné použít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Jednotlivé druhy plastů se používají ve výrobě stavebních výrobků jako vstupní surovina například pro výrobu plotovek, obkladů teras, podlahových krytin, folií a dalších. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů plastů a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

VyužitíPodlahy z recyklovaného PVCTvrdá pěna z recyklovaného PVCFolie z měkčeného PVC
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění PVC.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.Nejdůležitější charakteristiky a přidružené metody zkoušení pro posouzení PVC recyklátů určených pro použití v polotovarech a hotových výrobcích jsou uvedeny v normě ČSN EN 15 346.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
PodlahovinyPružné, textilní a laminátové podlahové krytinyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 140411), 2)
Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Halové povrchy pro víceúčelové použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3ČSN EN 149041)
Vnitřní a vnější úpravy stěn a stropůProfily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů;Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13245-21)
Hydroizolační pásy a fóliePlastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové voděProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,2+, 3 a 4 ČSN EN 13967 ed. 21)*)ČSN EN 13967+A12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
*) Zatím harmonizovaná, zrušená ke dni 30.9.2021
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
SpecifikaceRecyklované PVC
VyužitíPodlahy z recyklovaného PVC Tvrdá pěna z recyklovaného PVC Folie z měkčeného PVC
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění PVC.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Nejdůležitější charakteristiky a přidružené metody zkoušení pro posouzení PVC recyklátů určených pro použití v polotovarech a hotových výrobcích jsou uvedeny v normě ČSN EN 15 346.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
PodlahovinyPružné, textilní a laminátové podlahové krytinyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 140411), 2)
Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Halové povrchy pro víceúčelové použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3ČSN EN 149041)
Vnitřní a vnější úpravy stěn a stropůProfily z PVC-U a PVC-UE pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů;Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13245-21)
Hydroizolační pásy a fóliePlastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové voděProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,2+, 3 a 4 ČSN EN 13967 ed. 21)*) ČSN EN 13967+A12)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
*) Zatím harmonizovaná, zrušená ke dni 30.9.2021
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
SpecifikacePěnové polystyreny
Možné problémy spojené s recyklacíNejvětším problémem spojených s recyklací pěnových polystyrénů je obsah nežádoucích látek, které byly používány pří výrobě akteré se uvolňují při recyklaci odpadních pěnových polystyrénů. Další komplikací je z pohledu recyklace ke znečistění tepelných izolací lepidly aomítkami (kontaktní zateplovací systémy). Tyto vrstvy je pak nutné při recyklaci oddělit.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13163+A11)*) ČSN EN 13163+A22) ČSN EN 15342
Tepelná a/nebo akustická izolace na bázi pojivem vázaného rozvolněného expandovaného polystyrenu (EPS)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 040635-00-12011)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
*) Zatím harmonizovaná, zrušená ke dni 30.9.2021
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
SpecifikaceRecyklovaný plast
VyužitíTvarovky na odvodnění Střešní krytiny
Možné problémy spojené s recyklacíDodržení vzájemného poměru jednotlivých druhů plastů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Kritéria pro granule nebo mulče používáné jako výplňový material na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích upravuje Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. Července 2021. Obecné bezpečnostní požadavky pro trvale instalovaná zařízení a povrchy veřejného dětského hřiště stanovuje norma ČSN EN 1176 1 ed. 2 na kterou navazuje i metodické doporučení Státního zdravotního ústavu k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a mládeže – správná praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže z roku 2020.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
Výrobky pro kanalizační systémyPrefabrikovaná plastová tvarovka z recyklovaného plastového odpadu určená pro odvodnění z pozemních a inženýrskýchProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 180022-00-07041)
Střešní krytiny, střešní světlíky, střešní okna a doplňkové výrobky střešní sestavyPloché a profilované (se vzorem) plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného materiálu pro plně podepřenou skládanou střešní krytinuProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 220069-00-04021)
Střešní desky vyrobené ze směsi polypropylenu, vápence a plnivProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 220006-00-04021)
Plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného plastu pro samonosnou nebo plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěnProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 220010-01-04021)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
SpecifikaceRecyklovaný polyester (PE)
VyužitíGeotextilie
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění PE.
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
GeotextílieGeotextilie a výrobky podobné geotextiliímProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ ČSN EN 132491) ČSN EN 132501) ČSN EN 132511) ČSN EN 132521) ČSN EN 132531) ČSN EN 132541) ČSN EN 132551) ČSN EN 132571) ČSN EN 132651)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování