Popely a popílky v dopravních stavbách

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy popelů a popílků, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Popely a popílky, které je možné dále využívat v dopravních stavbách, vznikají jako vedlejší energetický produkt. Popílky se již řadu let běžně používají například při výrobě cementu. Rozlišujeme několik druhů popílků, každý tento druh s sebou nese problémy spojené s využitím ve stavebních výrobcích. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi vysokoteplotních křemičitých popílků. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí dopravních staveb.

SpecifikaceÚletový popílek – z vysokoteplotního způsobu spalování
VyužitíNáhrada / výroba cementu Kamenivo / filer do betonu Asfaltové směsi Zemní těleso Přechodové oblasti mostů Konstrukční vrstvy vozovek Aktivní zóna
Možné problémy spojené srecyklacíNesplnění základních požadovaných technických parametrů nutných pro další využití Nutné posoudit ekologickou vhodnost Musí splňovat ekologická kritéria, tj. kvalitu výluhu a hmotnostní aktivitu Ra226 Při skladování ve vlhku může ztratit pucolánové vlastnosti Velký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
BetonBetonProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 15743+A11) ČSN EN 413-11)
Hydraulická silniční pojivaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11) ČSN EN 13282-21) ČSN EN 13282-31) ČSN EN 132864) ČSN EN 14227-34) ČSN EN 14227-44)
Stavba vozovekKamenivo zpevněné popílkovou suspenzíProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN 73 6127-43) ČSN 73 6124-13)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikaceFluidní popílek – tuhé zbytky fluidního spalování uhlí
VyužitíNáhrada / výroba cementu Kamenivo / filer do betonu Asfaltové výrobky Násyp
Možné problémy spojené srecyklacíVelký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
BetonBetonProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 15743+A11) ČSN EN 413-11)
Hydraulická silniční pojivaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11) ČSN EN 13282-21) ČSN EN 13282-31) ČSN EN 132864) ČSN EN 14227-34) ČSN EN 14227-44)
Stavba vozovekKamenivo zpevněné popílkovou suspenzíProhlášení o shodě NV 163/2002 Sb.ČSN 73 6127-43) ČSN 73 6124-13)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikacePopílkový stabilizát (PSt) – produkt z fluidního spalování, tj. zvlhčená směs popílku z filtrů a případně ložového popela
VyužitíZemní těleso Přechodové oblasti mostů Konstrukční vrstvy vozovek Aktivní zóna
Možné problémy spojené srecyklacíZajištění bezpečnosti za podmínek trvale stabilního zemního tělesa Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků Zajištění ochrany životního prostředí při stavebních pracích
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy