Popely a popílky

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy popelů a popílků, ze kterých může vzniknout výrobek nebo surovina pro výrobu nových materiálů. Popely a popílky, které je možné dále využívat v pozemním stavitelství, vznikají jako vedlejší energetický produkt. Popílky se již řadu let běžně používají například při výrobě cementu. Rozlišujeme několik druhů popílků, každý takový druh s sebou nese potenciální problémy či omezení spojené s využitím ve stavebních výrobcích. Další možností jsou alkalicky aktivovaná pojiva na bázi vysokoteplotních křemičitých popílků. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití a hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceÚletový popílek – z vysokoteplotního způsobu spalování
VyužitíNáhrada / výroba cementu Kamenivo / filer do betonu Výroba pórobetonu Cihlářská výroba Umělé kamenivo Minerální vlákna
Možné problémy spojené srecyklacíNesplnění základních požadovaných technických parametrů nutných pro další využití Při skladování ve vlhku může ztratit pucolánové vlastnosti Velký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 12620+A11) ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN EN 933-34) ČSN EN 1744-1+A14) ČSN EN 1744-54) ČSN EN 1744-64) ČSN EN 1367-44) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
Umělý kámenDesky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152861) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152851) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
BetonBetonProhlášení o shodě, NV č. 163/2002 Sb.ČSN EN 206 + A13) ČSN P 73 24043) ČSN EN 14487-13)
Prefabrikované výrobky zobyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2+A11) ČSN EN 15037-3+A11) ČSN EN 15037-4+A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581)
Cement, stavební vápna a jiná hydraulická pojivaCement Hydraulické silniční pojivoProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 413-11) ČSN EN 13282-11)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu apórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2 +A11) ČSN EN 15037-3 +A11) ČSN EN 15037-4 +A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581) ČSN 72 2072–54)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky)Pálené zdicí prvkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-1+A11) ČSN 72 2072–54)
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3  a  4 ČSN EN 13162+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
2) Zatím neharmonizované evropské výrobkové normy ke dni 30.9.2021
3) Určené normy ČSN k NV č. 163/2002 Sb. nebo č. 173/1997 Sb.
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy
SpecifikaceFluidní popílek – tuhé zbytky fluidního spalování uhlí
VyužitíVýroba maltovin Výroba pórobetonu Cihlářská výroba Umělé kamenivo Náhrada / výroba cementu Výroba alternativních hydraulických pojiv Minerální vlákna
Možné problémy spojené srecyklacíVelký rozptyl vlastností popílků z různých zdrojů V některých případech hrozí bobtnání při zvýšeném obsahu volného vápna
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a legislativní předpisy
KamenivoKamenivo a filer do betonů, malt a cementových potěrůProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 131391) ČSN EN 13055-11) ČSN 72 2072–14) ČSN 72 2072–24) ČSN 72 2072–34)
Umělý kámenDesky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152861) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1, 3, 4ČSN EN 152851) ČSN EN 146184) ČSN EN 14617-1 až 164)
Prefabrikované výrobky zobyčejného/lehkého betonu a pórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2+A11) ČSN EN 15037-3+A11) ČSN EN 15037-4+A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581)
CementCementProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1+ČSN EN 197-1 ed. 21) ČSN EN 14216 ed. 21) ČSN EN 413-11)
Hydraulické silniční pojivoHydraulické silniční pojivoProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ČSN EN 13282-11)
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu apórobetonuPrefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a pórobetonu pro konstrukční použitíProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2 +EAD 200005-00-01031) ČSN EN 133694) ČSN EN 1168+A31) ČSN EN 12737+A11) ČSN EN 12794+A11) ČSN EN 12794+A1/AC1) ČSN EN 128431) ČSN EN 132241) ČSN EN 132251) ČSN EN 13693+A11) ČSN EN 13747+A21) ČSN EN 13978-11) ČSN EN 148431) ČSN EN 14844+A21) ČSN EN 149911) ČSN EN 14992+A11) ČSN EN 15037-11) ČSN EN 15037-2 +A11) ČSN EN 15037-3 +A11) ČSN EN 15037-4 +A11) ČSN EN 15037-51) ČSN EN 15050+A11) ČSN EN 15201) ČSN EN 152581) ČSN 72 2072–54)
Zdicí prvky kategorie I (pro stěny, sloupy a příčky)Pálené zdicí prvkyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+, 4ČSN EN 771-1+A11) ČSN 72 2072–54)
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3  a  4 ČSN EN 13162+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
4) Hlavní podpůrné normy, doplňkové národní normy