Sklo v dopravních stavbách

Sklo se třídí do speciálních kontejnerů a je dále zpracováno pro výrobu materiálů na bázi skla. Sklo je materiál, který lze při správném třídění recyklovat vícenásobně. Recyklované sklo je možné využívat jako přísadu do asfaltových směsí.