Sklo

V následující tabulkách jsou specifikovány druhy skla, které je možné použít jako vstupní surovinu pro stavební výrobky. Sklo se třídí do speciálních kontejnerů a je dále zpracováno pro výrobu materiálů na bázi skla. Sklo je materiál, který lze při správném třídění recyklovat vícenásobně. Při využití recyklovaného odpadního skla pro výrobu izolačních materiálů se šetří energie, protože teplota tavení odpadního skla je zpravidla nižší než teplota primárních surovin. V tabulkách jsou dále ukázány možné způsoby využití jednotlivých druhů skel dle původu, hodnotící systém a technické normy a legislativní předpisy spojené s certifikací uvedených výrobků do konstrukcí pozemních staveb.

SpecifikaceRecyklované sklo z komunálního odpadu
VyužitíSkelná vlákna – tepelné a akustické izolace Foukaná skleněná vlna Pěnové sklo – tepelná izolace Lehčené kamenivo – lehčené betony Skelná vlákna jako výztuž
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění – bez nežádoucích příměsí, které komplikují další využití
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Další podmínky jsou upraveny v Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13162+A11)
Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13167+A11)
Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 14064-11)*) ČSN EN 14064-1 ed. 22) ČSN EN 14064-24)
Průmyslově vyráběné volně sypané pěnové skloProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3EAD 040394-00-12011)
KamenivoPórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní maltyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ a 4 ČSN EN 13055-11)*) ČSN EN 13055-12)
Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější), sestavy vnitřních příčekCementovláknitá deskaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 210024-00-05041)
SpecifikaceRecyklované sklo z komunálního odpadu
VyužitíSkelná vlákna – tepelné a akustické izolace Foukaná skleněná vlna Pěnové sklo – tepelná izolace Lehčené kamenivo – lehčené betony Skelná vlákna jako výztuž
Možné problémy spojené s recyklacíDostatečné třídění – bez nežádoucích příměsí, které komplikují další využití
Rizika pro lidské zdraví a životní prostředíObecná ustanovení ohledně využití odpadu jsou dána Zákonem o odpadech č. 541/2021 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady jsou uvedeny ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. Další podmínky jsou upraveny v Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy alegislativní předpisy
Tepelně izolační výrobky pro budovyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13162+A11)
Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 13167+A11)
Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 ČSN EN 14064-11)*) ČSN EN 14064-1 ed. 22) ČSN EN 14064-24)
Průmyslově vyráběné volně sypané pěnové skloProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 a 3EAD 040394-00-12011)
KamenivoPórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní maltyProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 2+ a 4 ČSN EN 13055-11)*) ČSN EN 13055-12)
Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější), sestavy vnitřních příčekCementovláknitá deskaProhlášení o vlastnostech (CE)- systém 1 ,3 a 4 EAD 210024-00-05041)