Tepelné a akustické izolace

V následujících tabulkách jsou specifikovány různé druhy tepelných a akustických izolací. Pěnové polystyrény i minerální vatu lze při výrobě snadno recyklovat. Mnohdy dnes již funguje zpětný odběr odpadních tepelných izolací, které vznikly v průběhu výstavby. Problematická je recyklace izolací, které byly použity ve stavbě. Často dochází k jejich „znečištění“ lepidly či omítkami, které není snadné při demolici nebo recyklaci oddělit. Snadnější oddělení je u izolací, které byly umístěné v roštu, tam je potenciál recyklace při správném postupu demolice nejvyšší.

SpecifikacePěnové polystyrény
Možné problémy spojené srecyklacíNejvětším problémem spojeným s recyklací pěnových polystyrénů je obsah nežádoucích látek, které byly používány pří výrobě a které se uvolňují při recyklaci odpadních pěnových polystyrénů.Další komplikací je z pohledu recyklace znečištění tepelných izolací lepidly a omítkami (kontaktní zateplovací systémy). Tyto vrstvy je pak nutné při recyklaci oddělit.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systémTechnické normy a právní dokumenty
Tepelně izolační výrobkyPrůmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4ČSN EN 13163+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování
SpecifikaceMinerální vlna
Možné problémy spojené zrecyklacíKomplikací je z pohledu recyklace znečištění tepelných izolací lepidly a omítkami (kontaktní zateplovací systémy). Tyto vrstvy je pak nutné při recyklaci oddělit.
Produktová řadaVýrobekHodnotící systém
Tepelně izolační výrobkyPrůmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW)Prohlášení o vlastnostech (CE)- systém 1,3 a 4ČSN EN 13162+A11)
1) Harmonizované evropské výrobkové normy nebo evropský dokument pro posuzování