ČSN EN 14899 ze dne 1. července 2006 Charakterizace odpadů

Plný text | Náhled

Tato evropská norma stanoví postupné kroky pro přípravu a použití plánu vzorkování. Plán vzorkování popisuje metodu odběru laboratorního vzorku nutného pro splnění cílů programu vzorkování. Principy nebo základní pravidla navržené v této evropské normě poskytují rámec, který může být použit manažerem projektu pro: – tvorbu normalizovaných plánů vzorkování pro používání v běžných nebo rutinně řešených situacích (zpracování dceřiných nebo odvozených norem podle přesně definovaných scénářů evropské a národní legislativy); – zahrnutí specifických požadavků vzorkování podle evropské a národní legislativy; – návrh a tvorbu plánu vzorkování pro použití případ od případu. Tato evropská norma byla vyvinuta pro charakterizaci odpadů.


Uveřejněno