ČSN EN ISO/IEC 17025 ze dne 1. listopadu 2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Plný text | Náhled

Tento dokument specifikuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní činnost laboratoří. Dokument je použitelný pro všechny organizace provádějící laboratorní činnosti bez ohledu na počet pracovníků. Zákazníci laboratoře, regulační orgány, organizace a programy, které používají vzájemné odborné posouzení, akreditační orgány a další, mohou používat tento dokument k potvrzení nebo uznání kompetence laboratoří.


Uveřejněno