ČSN EN 13877-1 – Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály

Plný text | Náhled

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro:

  • složky betonu aostatnímateriály pro cementobetonovékryty;
  • vlastnosti čerstvého aztvrdlého betonu.

Tato evropská norma platí pro cementobetonové kryty betonované na místě. Tato evropská norma se netýká válcovaných betonů.

Tato evropská norma je určena pro cementobetonové kryty silnic, dálnic a letišť, chodníků, cyklistických stezek, skladovacích ploch, všeobecněvšech cementobetonových krytůzatěžovaných dopravou.


Uveřejněno