ČSN EN 13986 +A1 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení

Plný text | Náhled

Tato norma definuje desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví a stanovuje příslušné charakteristiky a odpovídající zkušební metody pro stanovení těchto charakteristik pro surové, opláštěné, dýhované nebo lakované desky na bázi dřeva:

  • pro vnitřní použití na nosné stavební prvky v suchém prostředí;
  • pro vnitřní (nebo kryté venkovní) použití na nosné stavební prvky ve vlhkém prostředí;
  • pro venkovní použití na nosné stavební prvky;
  • pro vnitřní použití na nenosné stavební prvky v suchém prostředí;
  • pro vnitřní (nebo kryté venkovní) použití na nenosné stavební prvky ve vlhkém prostředí;
  • pro venkovní použití na nenosné stavební prvky;
  • pro použití na nosné podlahy na polštářích v suchém, vlhkém nebo venkovním prostředí;
  • pro použití na nosné střešní bednění na krokvích v suchém, vlhkém nebo venkovním prostředí;
  • pro použití na nosné stěnové bednění na rámové konstrukci v suchém, vlhkém nebo venkovním prostředí.

Stanovuje hodnocení shody a požadavky na označování těchto výrobků.

Tato norma platí pro desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví ve formě desek z rostlého dřeva, vrstveného dřeva (LVL), překližovaných desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB), třískových desek pojených syntetickými pojivy a cementem, vláknitých desek vyrobených mokrým procesem (tvrdé, polotvrdé, izolační) a suchým procesem (MDF). Mohou obsahovat chemické přísady pro zlepšení požární odolnosti a odolnosti proti biologickým škůdcům, např. houbám a hmyzu.

Tato norma není určena pro použití na desky na bázi dřeva pro použití mimo stavebnictví.


Uveřejněno