ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda

Plný text | Náhled

Tato evropská norma platí pro stříkaný beton používaný pro opravu a modernizaci konstrukcí, pro nové konstrukce a zpevňování terénu.

Tato evropská norma obsahuje:

  • klasifikaci, týkající se konzistence mokré směsi;
  • stupně vlivu prostředí; mladý beton, ztvrdlý beton a beton vyztužený vlákny;
  • požadavky na výchozí materiály, na složení směsi a na základní směs, na čerstvý a ztvrdlý beton a všechny druhy stříkaného betonu vyztuženého vlákny;
  • specifikace pro typové směsi a směsi předepsaného složení

Tato evropská norma platí pro stříkaný beton používající mokrou směs, stejně jako pro stříkaný beton ze suché směsi.

Podklady, na které může být stříkaný beton aplikován, zahrnují:

  • terén (hornina a zemina);
  • stříkaný beton;
  • různé druhy bednění;
  • stavební prvky tvořené betonem, zdivem a ocelí;
  • drenážní materiály;
  • izolační materiály.

Doplňující nebo odlišné požadavky mohou být nutné pro aplikace, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, například ohnivzdorné stavební hmoty.


Uveřejněno