ČSN EN 206 + A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Plný text | Náhled

Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikovanékonstrukčnídílce pozemních a inženýrských staveb.

Beton podle této evropské normy může být:

  • obyčejný beton, těžký beton alehkýbeton;
  • vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně pro prefabrikované betonové výrobky;
  • zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené.

Tato norma specifikuje požadavky pro:

  • složky betonu;
  • vlastnosti čerstvého aztvrdlého betonu a jejich ověřování;
  • mezní hodnoty složení betonu;
  • specifikaci betonu;
  • dodávání čerstvého betonu;
  • postupy řízení výroby;
  • kritéria shody ahodnocení

 


Uveřejněno