ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

Plný text | Náhled

Tato česká technická norma uvádí doplňující informace pro použití ČSN EN 206 v České republice ve smyslu ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 dokumentu platného v místě použití betonu, mj. v návaznosti na požadavky pro provádění betonových konstrukcí vyplývající z ČSN EN 13670.


Uveřejněno