ČSN P 73 2450 Vláknobeton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Plný text | Náhled

Tato předběžná technická norma platí pro vláknobetony určené pro konstrukce betonované na staveništi nebo ve výrobně betonových výrobků.

Vláknobeton může být vyráběn na staveništi, vyráběn v betonárně a dodáván jako transportbeton, nebo vyráběn ve výrobně betonových výrobků, a to výhradně a na strojním zařízení určeném pro výrobu betonu.

Tato technická norma platí pro hutný vláknobeton, který po zhutnění neobsahuje znatelné množství vzduchových pórů, kromě provzdušnění.

Tato norma platí pro obyčejný vláknobeton a pro samozhutnitelný vláknobeton.

Tato norma předepisuje požadavky pro:

  • složky vláknobetonu
  • vlastnosti čerstvého a ztvrdlého vláknobetonu a jejich ověřování;
  • mezní hodnoty složení vláknobetonu;
  • specifikaci vláknobetonu;
  • dodávání čerstvého vláknobetonu;
  • postupy řízení výroby;
  • kritéria shody a hodnocení shody.

Tato norma neřeší zdravotní a bezpečnostní požadavky pro ochranu pracujících během výroby a dopravy vláknobetonu.


Uveřejněno