Které recyklované výrobky lze použít ve výstavbě?

Recyklovanými výrobky ve stavebnictví rozumíme takové výrobky, které jsou buď celé recyklované, nebo obsahují určitý podíl recyklované složky.

V některých případech je možné opětovně použít výrobky získané při dekonstrukci budovy. V případě, že pro výrobky existuje využití a při jejich použití budou splněny základní požadavky na stavby, mohou být opětovně použity i bez dalšího zpracování. Tím se prodlouží jejich životnost, ušetří se energie potřebná na zpracování materiálu a předejde se vzniku odpadu.

Dostupné recyklované výrobky najdete ve samostatné části katalogu.

Další otázky?
Error: View 4fe81d6tgr may not exist

Uveřejněno