Odpad z azbestu

Odpad z azbestu patří mezi nebezpečné odpady katalogových čísel z Katalogu odpadů 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 16 02 15, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 06 01, 17 06 05, 17 09 03, pokud nebezpečnou látkou, kterou obsahují, je azbest.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.


Uveřejněno