Druhotná surovina

Druhotné suroviny jsou recyklované materiály, které lze použít ve výrobních postupech jako náhradu původních surovin nebo společně s nimi. Používání druhotných surovin představuje řadu výhod, včetně zvýšené bezpečnosti dodávek, snížené spotřeby materiálu a energie, snížení dopadů na klima a životní prostředí a snížené výrobní náklady.

EUROSTAT

Materiál využitý po předchozím použití nebo získaný z odpadu, který nahrazuje primární materiál.

ČSN EN 15804+A1

Materiál obnovený po předchozím použití nebo získaný z odpadu, který nahrazuje primární materiál.
Pozn. 1: Druhotná surovina se měří v bodě, ve kterém druhotná surovina vstupuje do systému z jiného systému.
Pozn. 2: Materiály obnovené po předchozím použití nebo získané z odpadu z jednoho výrobkového systému a použité jako vstup do jiného výrobkového systému jsou druhotné suroviny.
Pozn. 3.: Příkladem druhotných surovin (měřeno na systémových hranicích) je recyklovaný šrot, drcený beton, skleněné střepy, recyklované dřevní štěpka, recyklovaný plast).

ČSN EN 15643-1


Uveřejněno