Kapalný odpad

Kapalný odpad je odpad ve skupenství kapalném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005) příloha B.

Vyhláška č. 294/2005 Sb.


Uveřejněno