Materiálové využití odpadů

Materiálové využití odpadů je způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno