Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno