Nebezpečný odpad

Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno