Odpad podobný komunálnímu odpadu

Tento odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů.

Podle vyhlášky č. 185/2001 Sb. jsou pod skupinou katalogu odpadů č. 20 uvedeny komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno