Odstranění odpadů

Činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno