Opětovné použití

Opětovné použití jsou postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Opětovné použití je postup, při kterém jsou výrobky nebo stavební prvky, které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně určeny.

ČSN EN 15643-1


Uveřejněno