Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů jsou opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují:

  • množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo prodloužením životnosti výrobků,
  • nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, nebo
  • obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)


Uveřejněno