Příprava k opětovnému použití

Příprava k opětovnému použití -způsob využití odpadů zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího zpracování opětovně používat.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. § 11 odst. 1 písm. m)


Uveřejněno