Recyklace chemická

Chemická recyklace je uplatnitelná u syntetických izolací – EPS, XPS, PUR, PIR, PF a spočívá v rozložení polymeru na monomery (hydrogenací, hydrolýzou, glykolýzou, alkoholýzou). Předpokladem využití chemické recyklace je naprostá materiálová čistota vstupů, výhodou je zisk suroviny v primární kvalitě.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů


Uveřejněno