Recyklace materiálová

Odpadní materiál je různě složitým postupem upraven jako vstup do výroby produktů se shodným materiálovým složením. V takovém případě je nutný striktně jednodruhový vstup.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů


Uveřejněno