Recyklace surovinová

Surovinová recyklace představuje rozklad (depolymerací, pyrolýzou, zplyňováním) polymerů na nízkomolekulární produkty, s různým chemickým složením. Výsledné produkty jsou široce uplatnitelné, nevýhodou je vysoká energetická náročnost procesů.

Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních a demoličních odpadů


Uveřejněno