Recyklace

Recyklace je proces obnovy, při kterém je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely.

ČSN EN 15643


Uveřejněno