Recyklát ze zdiva

Recyklát ze zdiva je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové prvky, pórobetonové tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb + Rc + Ru ≥ 90% hm. Složka jiných, ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je maximálně 10% hm.

TP 210 MD ČR


Uveřejněno