Shromažďování odpadů

Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.)


Uveřejněno