Skladování odpadů

Skladování odpadů  je přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno