Solidifikace

Procesy, které mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu. Cílem je uzavření kontaminovaného materiálu do monolitické a mechanicky odolné a omezeně propustné struktury.

Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.


Uveřejněno