Stabilizace

Stabilizací jsou označeny procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad. Během stabilizace dochází k chemickému vázání kontaminantů do stabilní a málo rozpustné formy.

Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.


Uveřejněno