Tříděný sběr

Tříděný sběr je sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno