Vedlejší produkt

Vedlejší produkt je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud:

  • vzniká jako nedílná součást výroby,
  • její další využití je zajištěno,
  • její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe
  • její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno