Vodný výluh

Vodný výluh je roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005).

Vyhláška č. 294/2005 Sb.


Uveřejněno