Výkup odpadů

Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno