Výluhová třída

Výluhová třída je množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-4 (83 8005).

Vyhláška č. 294/2005 Sb.


Uveřejněno