Zpracování odpadů

Zpracování odpadů je využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím nebo odstraněním odpadů.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.


Uveřejněno